משנה תורה, מסירת תורה שבעל פה Mishneh Torah, Transmission of the Oral Law

מחבר: Author: Rambam רמב"ם

Bilingual דו-לשוני Hebrew עברית English אנגלית Partial Hebrew עברית חלקית Partial English אנגלית חלקית

Available Texts

45 Paragraphs Complete
45 Paragraphs Complete

Title Variants

משנה תורה, מסירת תורה שבעל פה, רמב"ם, מסירת תורה שבעל פה, רמב"ם מסירת תורה שבעל פה
Mishneh Torah, Mesirat Torah Sheba'al Peh, Rambam, Mesirat Torah Sheba'al Peh, Rambam, Transmission of the Oral Law, Mishneh Torah, Transmission of the Oral Law